Oбучение в Германия в бакалавърска степен

Схема   TU-Hamburg
 
TU Hamburg-Harburg

Студентите от бакалавърската степен на немскоезичната програма на специалност „Химично инженерство” в ХТМУ имат уникалната възможност да се обучават в Германия четирикратно по време на следването си, изпълнявайки различни задачи, съгласно учебния план, както и да слушат редовно лекции от немски професори в България и да вземат участие в практически занятия, ръководени от преподаватели от Германия.Програмата за обучение в обхваща около 40 - 50 студенти ежегодно, на практика всички студенти с много добър успех. Тези етапи на обучение са:

  University

Съвместно обучение с Германия в бакалавърската степен

   
 • След II семестър

  Студентите имат възможност за 3 седмично езиково обучение в Германия, което се провежда или през септември месец или през януари – февруари. Езиковите курсове са под егидата на ДААД и се провеждат в някои от големите немски университети.

 • След IV – ти семестър

  Студентите провеждат двуседмичен летен стаж в немски фирми – Studienreise. «Практиката с учебна цел» е неделима част от учебния план и се провежда през летните месеци. Студентите посещавар различни промишлени предприятия в Германия като металургичния комбинат за цветни метали NDA Хамбург, фармацевтичните и химически концерни BAYER (Леверкузен) и DEGUSSA (Ханау), фирмата LURGI във Франкфурт, съоръженията за преработка и утилизация на твърди отпадъци, както и градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Магдебург и др.

  Неделима част от тази практика е културната програма, през която студентите се запознават се с историческите забележителности на страната и усъвършенстват езиковите си умения.

  Exchange
Students
 • След VI – ти семестър

  Студентите провеждат практически и лабораторни занятия (Sommerpraktikum) за период от 2–3 месеца в немските университети – партньори.

  Тази форма се практикува от 1993 година и в нея са взели участие по-голямата част от випускниците на специалността.

 • След VIII – ми семестър

  Студентите разработват дипломни работи за придобиване на професионалната квалификация „Бакалавър - инженер” в продължение на 3 месеца в немските университети – партньори или в немски фирми в Германия.

  Инсталация
Студенти