Studienaufenthalte in Deutschland während der Bachelorstufe

Схема   TU-Hamburg
 
TU Hamburg-Harburg

Die DSG-Studierende der Bachelor-Stufe des Faches „Chemische Verfahrenstechnik“ an der UCTM haben die Möglichkeit vier mal während ihres Studiums an der Universitätet Aufenthalte in Deutschland für verschiedene Tätigkeiten als Teil ihres Lehrcurriculums zu machen, so wie an der UCTM von deutschen Professoren regelmäßig unterrichtet werden und an praktischen Unterrichten, von deutschen Hochschullehrer betreut, teilzunehmen. Das integrierte Studienprogramm fasst zwischen 40 und 50 Studierenden jährlich um und alle diese sind mit sehr guten und ausgezeichneten Studienleistungen. Die unterschiedliche Stadien des Studiums sind hier zu sehen:

  University

Studienaufenthalte in Deutschland während der Bachelorstufe

   
 • След II семестър

  Студентите имат възможност за 3 седмично езиково обучение в Германия, което се провежда или през септември месец или през януари – февруари. Езиковите курсове са под егидата на ДААД и се провеждат в някои от големите немски университети.

 • След IV – ти семестър

  Студентите провеждат двуседмичен летен стаж в немски фирми – Studienreise. «Практиката с учебна цел» е неделима част от учебния план и се провежда през летните месеци. Студентите посещавар различни промишлени предприятия в Германия като металургичния комбинат за цветни метали NDA Хамбург, фармацевтичните и химически концерни BAYER (Леверкузен) и DEGUSSA (Ханау), фирмата LURGI във Франкфурт, съоръженията за преработка и утилизация на твърди отпадъци, както и градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Магдебург и др.

  Неделима част от тази практика е културната програма, през която студентите се запознават се с историческите забележителности на страната и усъвършенстват езиковите си умения.

  Exchange
Students
 • След VI – ти семестър

  Студентите провеждат практически и лабораторни занятия (Sommerpraktikum) за период от 2–3 месеца в немските университети – партньори.

  Тази форма се практикува от 1993 година и в нея са взели участие по-голямата част от випускниците на специалността.

 • След VIII – ми семестър

  Студентите разработват дипломни работи за придобиване на професионалната квалификация „Бакалавър - инженер” в продължение на 3 месеца в немските университети – партньори или в немски фирми в Германия.

  Инсталация
Студенти