Класиране

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища:

8 февруари 2018 г. (четвъртък)