График

Уважаеми студенти,

От 10 май 2016 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 30 май 2016 г., а класирането ще бъде публикувано на 21 юни 2016 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите по-долу.

График за зимен семестър 2016/2017 учебна година
Презентация на проекта

Екип на проекта