Контакти


Директор на Кариерния център:
проф. д-р инж. Райко Станев, тел. 02/8163 342, факс: 02/8685488, GSM: 0895577610, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Експерт трудово посредничество и професионално ориентиране:
д-р инж. Жанна Матеева, тел. (+359 2) 81-63-267, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Пощенски адрес:
София 1756, бул. „Св. Климент Охридски” № 8, ХТМУ, сгр. А, каб. 307, Кариерен център


facebook страница: /career.uctm