изпит

Състезателен Бал

За всички специалности състезателният бал за участие в класиране се формира по следния начин:

Сумата от оценките от дипломата за средно образование по:

- "Химия и опазване на околната среда",
- "Математика",
- "Физика и астрономия".

Удвоеният резултат на един от следните варианти за състезателна оценка:

Български
Subscribe to RSS - изпит

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top