Master

Специалности — степен “Магистър”

Завършилите студенти получават професионалната квалификация "Инженер" и могат да продължат обучението си в следващата степен „Доктор” както в областта на металургията и материалознанието, така и в областта на индустриалния мениджмънт.
English

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top