ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Факултет по металургия и материалознание

катедра Физична металургия и топлинни агрегати (ФМТА)

 

1756 София, бул. Св. Климент Охридски 8

 

 

доц. д-р инж. Димитър Кръстев

Ръководител катедра ФМТА

e-mail: krastev@uctm.edu

тел.: 02/81 63 358

сграда В - 124 каб.

 

доц. д-р инж. Розина ЙОРДАНОВА

Отговорник по учебната дейност

e-mail: r.yordanova@uctm.edu

тел.: 02/81 63 354; 02/81 63 356

сграда А - 103 каб. / сграда А - 139 лаб.

 

Татяна Симеонова

Организатор учебна дейност

e-mail: ognianova_t@abv.bg

тел.: 02/81 63 363

сграда Б - 25 каб.

 

Ръководители на направления

 

проф. дтн Донка Ангелова

Ръководител направление

Обработване на металите чрез пластична деформация

e-mail: donkaangelova@abv.bg

тел.: 02/81 63 353; 02/81 63 356

сграда А - 104 каб. / сграда А - 139 лаб.

 

доц. д-р инж. Димитър Кръстев

Ръководител направление

Металознание и термично обработване на металите

e-mail: krastev@uctm.edu

тел.: 02/81 63 358

сграда В - 124 каб.

 

доц. д-р инж. Венко Петков

Ръководител направление

Енергийна и екологична ефективност в металургията

e-mail: venko@uctm.edu

тел.: 02/81 63 366

сграда Б - 37 каб.