Информация за предстоящи събития!

 

 

 

 

*    По случай

- 60 години съвременна българска металургия

- 60 годишният юбилей на Факултета по металургия и материалознание

- Деня на металурга 5 ноември

Ръководството и преподавателите във Факултета по металургия и материалознание (ФММ)

най-учтиво ви канят да вземете участие в организираните тържества и мероприятия,

които ще се проведат при следната програма:

05.11.2013

13.00 среща на поколенията в катедра ФМТА

07.11.2013

11.00 Тържествен Факултетен съвет 19 зала, сгр. Б

- поздравление по случай 60 годишния юбилей от ръководството на Факултета

- поздравителен адрес от Ръководството на ХТМУ

- поздравителен адрес от Българската асоциация на металургичната индустрия

- коктейл

- постерно представяне на факултета и съставящите го катедри

- постерно представяне на научните постижения на докторантите и младите учени

08.11.2013

19.00 Юбилейно тържество на ФММ