Лаборатории и апаратура в катедра ФМТА

 

Направление Обработване на металите чрез пластична деформация  (laboratories_OMPD)

 

 

Направление Металознание и термично обработване на металите (laboratories_MTOM)

 

 

Направление Енергийна и екологична ефективност в металургията (laboratories_EEEM)