Ръководител катедра

Физична металургия и топлинни агрегати

доц. д-р инж. Димитър Кръстев

Assoc. Prof. Eng. Dimitar Krastev, Ph.D.

e-mail: krastev@uctm.edu

тел.: 02/81 63 358

124 каб., сгр. B

 

направление

Обработване на металите чрез пластична деформация

 

 

 

доц. д-р инж. Розина ЙОРДАНОВА р-л направление

Assoc. Prof. Eng. Rozina YORDANOVA, Ph.D.

 

e-mail: r.yordanova@uctm.edu

тел.: 02/81 63 354; 02/81 63 356; 02/81 63 182

103 каб. сгр. А / 139 лаб., сгр. А / 216 каб. сгр.А

 

 

 

 

доц. д-р инж. Светла ЯНКОВА

Assoc. Prof. Eng. Svetla YANKOVA, Ph.D.

 

e-mail: syankova@uctm.edu

тел.: 02/81 63 354; 02/81 63 356

103 каб. / 139 лаб., сгр. А

 

 

 

 

 

 

 

проф. дтн Донка Ангелова

Prof. Donka ANGELOVA. D.Sc.

 

e-mail: donkaangelova@abv.bg

тел.: 02/81 63 353; 02/81 63 356

104 каб., сгр. А / 139 лаб., сгр. А

 

 

 

доц. дтн инж. Тончо КОЙНОВ

Assoc. Prof. Eng. Toncho KOYNOV, D.Sc.

 

e-mail: toni309@koinov.com

тел.: 02/81 63 354

103 каб., сгр. А

 

 

 

 

направление

Металознание и термично обработване на металите

 

 

 

доц. д-р инж. Димитър Кръстев р-л направление

Assoc. Prof. Eng. Dimitar Krastev, Ph.D.

 

e-mail: krastev@uctm.edu

тел.: 02/81 63 358

124 каб., сгр. B

 

 

 

 

доц. д-р инж. Боян Йорданов

Assoc. Prof. Eng. Boyan Yordanov, Ph.D.

 

e-mail: biyordanov@uctm.edu

тел.: 02/81 63 355

102 каб., сгр. А

 

 

 

 

доц. д-р инж. Росица Гаврилова

Assoc. Prof. Eng. Rositsa Gavrilova, Ph.D.

 

e-mail: rosidoshek@uctm.edu

тел.: 02/81 63 359

129 лаб., сгр. B

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р инж. Илиан Митов

Assist. Prof. Eng. Ilian Mitov, Ph.D.

 

e-mail:

тел.: 02/81 63 355

102 каб., сгр. А

 

 

 

 

инж. Величка Лазарова

Eng. Velichka LAZAROVA

 

e-mail: velichka_lazarova@abv.bg

тел.: 02/81 63 359

129 лаб., сгр. B

 

 

 

 

направление

Енергийна и екологична ефективност в металургията

 

 

 

проф. д-р инж. Райко СТАНЕВ

р-л направление

Prof. Eng. Rayko STANEV, Ph.D.

 

e-mail: stanev@uctm.edu

тел.: 02/81 63 342

110 каб., сгр. Б

 

 

 

 

проф. д-р инж. Емил МИХАЙЛОВ

Prof. Eng. Emil MIHAILOV, Ph.D.

 

e-mail: emil@uctm.edu;

тел.: 02/81 63 361 02/81 63 102

112 каб., сгр. Б / 212 каб, сгр. А

 

 

 

 

гл.ас. д-р инж. Даниела ЧОШНОВА

Assist. Prof. Eng. Daniela CHOSHNOVA, Ph.D.

 

e-mail: daniela@uctm.edu

тел.: 02/81 63 362

32 каб., сгр. Б

 

 

 

гл.ас. д-р инж. Мария ИВАНОВА

Assist. Prof. Eng. Maria IVANOVA, Ph.D.

 

e-mail: m_ivanova@uctm.edu

тел.: 02/81 63 479

32 каб., сгр. Б

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р инж. Борис СТЕФАНОВ

Assoc. Prof. Eng. Boris STEFANOV, Ph.D.

 

e-mail: boris@uctm.edu;

director@uctm.edu

тел.: 02/81 63 360 02/81 63 104

111 каб., сгр. Б / 217 каб., сгр. А

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Чавдар Йорданов техник

Eng. Chavdar Yordanov

 

техн. работилница, сгр. А, партер