Контакти с преподавателите и служителите в катедра “Полимерно инженерство”

Име и длъжност

сгр., ет.,стая

служебен телефон

мобилен телефон

e-mail, fax

Проф. дтн Николай Тодоров Дишовски
Ръководител на катедра

А, 2, 218

02 8163221

0888874762

dishov@uctm.edu

Доц. д-р Цоло Бечев Цолов

А, 2, 226

02 8163218

0888682321

tzolovtz@abv.bg

Доц. д-р Милчо Цачев Иванов

А, 2, 226

02 8163218

0888836839

m.ivanov@uctm.edu

Доц. д-р Стоян Милков Милошев

А, 2, 231

02 8163222

stuci@uctm.edu

Доц. д-р Маргарита Йорданова Симеонова

А, 2, 233

02 8163226

0888543313

msimeonova@uctm.edu

Доц. д-р Петър Нинов Велев

В, 1, 114

02 8163229

0889969242

p_velev@uctm.edu

Доц. д-р Райна Георгиева Бряскова

А, 2, 232 б

02 8163223

0889986463

rbryaskova@uctm.edu

Гл.ас. д-р Васил Иванов Самичков

В, 1, 117

02 8163413

0886423241

samichkov@uctm.edu

Гл. ас. д-р Петрунка Малинова

А, 2, 225

02 8163225

0884125680

p_malinova@mail.bg

Гл. ас. д-р Михаил Михайлов

А, 2 224 г

02 8163219

0899885227

mihaylov@uctm.edu

Инж. Росица Любомирова Тотева - химик

А, 2, 224

02 8163216

0889248988

rossy@uctm.edu