МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

катедра Програмиране и използване на изчислителни системи

лекции доц.д-р инж. Атанас Атанасов

 

Тема на лекция

1

АРИТМЕТИЧНИ И ЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА МИКРОПРОЦЕСОРНИТЕ СИСТЕМИ

2

АРХИТЕКТУРА И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ В МИКРОПРОЦЕСОРНИТЕ СИСТЕМИ

4

ПРЕКЪСВАНИЯ В МИКРОПРОЦЕСОРНИТЕ СИСТЕМИ

 

 

ХТМУ, София, 2013