ВНЕДРЕНИ РАЗРАБОТКИ

       [1]  Разработени и внедрени в индустрията две лазерни системи за декориране и маркиране на стъклени изделия на основата на TEA CO2 технологични лазери.  Внедряването на разработката бе осъществено, съвместно с колектив от катедра “Физика” на Пловдивски Университет “ П. Хилендарски през 1986.
       [2] Номиниране и въвеждане в Европейската база данни  за технологичен трансфер на  тема :
"Clean energy via fuel cell" , 2003
ТЕХНОЛОГИЧЕН  ТРАНСФЕР 

    Въз основа на конкурс за трансфер на технологии (Май 2003год.), дистрибутирана в Европа  
    (Европейска база данни) технология относно
    “Керамични мембрани с приложение в енергията и околната среда”

! ДОБРЕ ДОШЛИ !
! WELCOME !
4th Real-SOFC Summer School MANUFACTURING SOFC - FROM THE LABORATORY TO THE INDUSTRY
AND INTO THE MARKET PLACE
(SOFC 2007)

2 - 7 September 2007 Hotel “Aqua Azur”
“St. St. Constantine
and Elena” Resort, Varna, Bulgaria