05.05.2014г.

Покана за семинар: "Докторантурата като старт на моята професионална кариера"

Семинарът ще се проведе на 15 май 2014 г. (четвъртък) от 13:00 часа в зала 424, сгр. А на ХТМУ.
Семинарът има за цел да представи научните дейности в университета и възможностите и начините за финансиране и участие в проекти на студенти, да обменим опит и идеи със студентите и да подпомогнем тяхното развитие. Ще бъдат представени доклади на наши колеги студенти, които работят по теми от базата данни на ЦММКС, както и някои доклади на докторанти с информация относно докторантурите и източници на финансиране.
Подробна информация можете да намерите тук и на информационните табла в сградите на университета.

____________________________________________


01.05.2014г.

Покана за научен семинар на тема: "Математично моделиране"

Центърът по математично моделиране и компютърна симулация към ХТМУ ви кани на научен семинар "Математично моделиране", който ще се проведе на 08 май 2014 г. от 13:00 часа в зала 424, сгр. А на ХТМУ.
Гост-лектор на семинара:  Prof. Christian Lecot, Universite de Savoie, Laboratoire de Mathematiques, France. Ще бъде представена лекция на тема "On some Monte Carlo methods for partial differential equations".
Резултати от изследователската си работа ще докладват: Методи Младенов, Стефан Стоенчев, Христо Георгиев.
Програмата на семинара можете да намерите в прикачения файл.

____________________________________________


05.04.2014г.

Покана за научен семинар на тема: "Моделни изследвания на преносни процеси"

Центърът по математично моделиране и компютърна симулация към ХТМУ ви кани на научен семинар "Моделни изследвания на преносни процеси", който ще се проведе на 08 април 2014 г. от 13:00 часа в зала 424, сгр. А на ХТМУ.
Гост-лектор: prof. Myriam Lazard - Universite de Poitiers, Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Poitiers, France.
Резултати от изследователската си работа ще докладват: Емил Бубев, Валентин Божилов, Стефан Стоенчев, Христо Георгиев.
Ще обсъдим и текущите успехи и проблеми по дейностите на проекта. Програмата на семинара можете да намерите тук.

____________________________________________


09.03.2014г.

Анкета сред целевата група по проекта

Във връзка с организиране дейностите по проекта през периода  01.03 - 31.03.2014 г. се провежда  анкета за проучване на интересите сред нашите докторанти, постдокторанти и млади учени. Тази анкета има за цел проучване на актуалните интереси на участниците от целевата група  към дейност 2.1. - Срещи с индустрията.
Попълнената анкетна карта /която можете да намерите тук/, изпращайте на e-mail: surleva@uctm.edu.  Краен срок: 31 март 2014. За подробности се свържете с координатора  Андриана Сурлева.
Анкетата е за текущо проучване интересите на целевата група  във връзка с изпълнение на дейност 2.1. Проведени са всички срещи, предвидени в план-графика на проекта. Поради успешното изпълнение на тази дейност и интереса на участниците от целевата група, екипът за управление на проекта възнамерява да кандидатства за разширяване на дейността. 

____________________________________________


06.03.2014г.

Покана за научен семинар на тема: "Наука и бизнес: ХТМУ и Топлофикация"

Семинарът ще се проведе на 19 март 2014 г. в "Топлофикация-София Изток" ЕАД, гр. София. В програмата на семинара са включени: представяне на докторанти от ХТМУ пред бизнеса, посещение на производството и дискусия.
За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.

____________________________________________


05.03.2014г.

Финално класиране на новите кандидатури за участие в целевата група

Резултатите от финалната класация за участие в целевата група е обявена в прикачения файл. Към момента всички места в целевата група по проекта са попълнени.
____________________________________________    


27.02.2014г.

Класиране на новите кандидатури за участие в целевата група по проекта

На свое заседание от 26.02.2014 г. комисията за подбор на участници в целевата група по проекта класира постъпилите кандидатури. Резултатите от селекцията са обявени в прикачения файл.
____________________________________________    


18.02.2014г.

Срокът за подаване на заявления за участие в целевата група се удължава

Набират се участници за попълване на целевата група по проекта с 10 докторанти и 1  постдокторант.
Кандидатите трябва да подадат заявление по образец, като срокът за това се удължава до 24.02.2014 г.
____________________________________________    


04.02.2014г.

Набиране на участници за попълване на целевата група по проекта

Стартира трета процедура по набиране на участници за попълване на целевата група по проекта. Свободни са 10 места за докторанти.
Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в срок до 17.02.2014 г.
____________________________________________    


29.01.2014г.

Покана за обучение по симулиране на молекулярни структури

През летния семестър на акдемичната 2013/2014 година стартира обучение на английски език по дисциплината "Симулации на молекулярни структури чрез класически методи  Монте Карло и Молекулярна динамика". Лектор: професор Фрерих Кайл, ТУ Хамбург-Харбург.
Начало - 12.02.2014г.

____________________________________________


14.01.2014г.

Покана за научен семинар на тема: "Математично моделиране в химичните технологии"

Центърът по математично моделиране и компютърна симулация към ХТМУ ви кани на научен семинар "Математично моделиране в химичните технологии", който ще се проведе на 30 януари 2014 г. от 10:00 часа в зала 3, сгр. Б на ХТМУ. Включени са докторантски доклади и дискусия. Очаквайте подробна програма.

____________________________________________


06.01.2014г.

Стартират поредните две анкети сред целевата група по проекта

Провеждането на първата от тях е свързано с проучване на удовлетвореността на участниците в целевата група към Центъра по математично моделиране и компютърна симулация (ЦММКС) за подготовка и развитие на млади изследователи по договор BG051PO001-3.3.06-0014.
Втората анкета има за цел проучване на конкретните интереси,  потребностите от практическо обучение и срещи с инженерната практика в реална работна среда, както и готовност за участие в семинарите.

____________________________________________


03.01.2014г.

Честита Новата 2014 Година!

Да е спорна и щастлива за всички!
____________________________________________


08.12.2013г.

Честит 8-ми Декември на всички бивши, настоящи и бъдещи студенти!

Пожелания за весел празник!
____________________________________________


04.12.2013г.

Покана за научен семинар: "Съвременни технологични решения в модерния нефтопреработвателен бизнес"

Семинарът ще се проведе на 09 декември 2013 г. от 10:00 часа в зала 424, сгр. А на ХТМУ.
Лектор: доц. д-р инж. Дичо Стратиев - главен технолог на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

____________________________________________


15.10.2013г.

Покана за научен семинар на тема: "Наука и бизнес: ХТМУ и Витавел"

Семинарът ще се проведе на 05 ноември 2013 г. във "Витавел" АД гр. Луковит. В програмата на семинара са включени: представяне на докторанти от ХТМУ пред бизнеса, посещение на производствени цехове на предприятието и дискусия.
За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.

____________________________________________


15.10.2013г.

Покана за научен семинар на тема: "Наука и бизнес: ХТМУ и Винебергер"

Семинарът ще се проведе на 04 ноември 2013 г. във "Винебергер" ЕООД гр. Луковит. В програмата на семинара са включени: представяне на докторанти от ХТМУ пред бизнеса, посещение на производствени цехове на предприятието и дискусия.
За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.

____________________________________________


30.09.2013г.

Покана за научен семинар на тема: "Математично моделиране в материалознанието"

Центърът по математично моделиране и компютърна симулация към ХТМУ ви кани на научен семинар "Математично
моделиране в материалознанието", който ще се проведе на 9 октомври 2013 г. от 15:00 часа в зала 19, сгр. Б на ХТМУ.
Лекция на тема "Idea for Quantitative Estimation of Gibbs Phenomena" ще бъде изнесена от Yoshihiro Mochimaru, Professor Emeritus, Tokyo Institute of Technology; доклад върху публична защита на дисертационен труд ще презентира Кристиян Гиргинов, ще чуем и впечатленията на колегите, които са участвали на научни форуми с финансовата подкрепа на проекта. Очаквайте подробна програма.

Подробна информация ще намерите и на информационните табла на сградите на университета.

____________________________________________


07.09.2013г.

Покана за научен семинар на тема: "Наука и бизнес: ХТМУ и Лукойл"

Семинарът ще се проведе на 24 септември 2013 г. в "Лукойл Нефтохим" АД, гр. Бургас. В програмата на семинара са включени: представяне на докторанти от ХТМУ пред бизнеса, посещение на производствени цехове на предприятието и дискусия.
За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.

____________________________________________


25.06.2013г.

Информация за целевата група по дейност "Осигуряване на достъп до специализирана научна литература"

Информация за списанията и базите данни, по които е направен абонамент по проекта.
Процедура за закупуване на монографии, учебници единична статия по проекта - образец на доклад до ръководителя на проекта.

За допълнителна информация можете да се свържете с доц. Нина Пенкова на e-mail: nina_ir@mail.bg

____________________________________________


03.06.2013г.

Покана за научен семинар на тема: "Наука и бизнес: ХТМУ и Алкомет"

Семинарът ще се проведе на 20 юни 2013 г. в Алкомет АД, гр. Шумен. В програмата на семинара са включени: представяне на докторанти от ХТМУ пред бизнеса, посещение на производствени цехове на предприятието и дискусия.
За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.
____________________________________________


18.05.2013г.

Покана за семинар: "Математично моделиране за енергийна ефективност"

Центърът по математично моделирани и компютърна симулация към ХТМУ кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени на семинар на тема "Математично моделиране за енергийна ефективност", който ще се проведе на 21 май 2013 г. (вторник) от 14:00 часа в зала 424, сгр. А на ХТМУ.
Подробна информация ще намерите в прикачения файл и на информационните табла на сградите на университета.

За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu
____________________________________________


08.05.2013г.

Покана за семинар: "Докторантурата като старт на моята професионална кариера"

Семинарът ще се проведе на 16 май 2013 г. (четвъртък) от 13:00 часа в зала 424, сгр. А на ХТМУ.
Подробна информация ще намерите в прикачения файл и на информационните табла на сградите на университета.

Ще бъдат представени възможностите за докторантури към ХТМУ, както и участието в национални и международни докторантски програми и проекти. Наши колеги ще споделят опита си като докторанти, както и съвети за успешно кандидатстване.

За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.
____________________________________________


27.03.2013г.

Стартира втора анкета сред целевата група по проекта

Провеждането на анкетата е свързано с проучване на удовлетвореността на участниците в целевата група към Центъра по математично моделиране и компютърна симулация (ЦММКС) за подготовка и развитие на млади изследователи по договор BG051PO001-3.3.06-0014.
Анкетирането се провежда от 27 март 2013 г. до 3 април 2013 г. чрез попълване на анкетни карти. Формулярът на анкетата може да намерите тук. Попълненият формуляр се предава на инж. Нина Кирова (сгр. А, ет. 4, каб. 407) или на гл.ас. Андриана Сурлева (сгр. Б, ет. 4, каб. 327).
За повече информация се свържете с гл.ас. Андриана Сурлева: тел 02 81 63 401 или на е-мейл: surleva@uctm.edu.
____________________________________________


15.03.2013г.

Покана за научен семинар на тема: "Наука и бизнес: ХТМУ и Софарма"

Семинарът ще се проведе на 20 март 2013 г. от 14:00 ч. в Софарма АД, Централен офис - ул. "Илиенско шосе". В програмата на семинара са включени: представяне на докторанти от ХТМУ пред бизнеса, посещение на производствени цехове на предприятието и дискусия върху проблеми във фармацевтичното производство и възможностите за тяхното решаване чрез средствата на математичното моделиране и компютърна симулация. За заявка за участие се свържете с Андриана Сурлева на e-mail: surleva@uctm.edu.
____________________________________________


28.02.2013г.

Набиране на участници за попълване на целевата група по проекта

Стартира втора процедура по набиране на участници за попълване на целевата група по проекта. Свободни са 7 места за докторанти и 1 място за млад учен.
Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в срок до 10.03.2013 г.
____________________________________________


11.02.2013г.

Покана за семинар „Моделни изследвания в материалознанието"

Семинарът ще се проведе на 22.02.2013г. от 14:00ч. в ХТМУ - София.
Програмата на семинара включва: научни доклади на докторанти,
завършващи своята докторантура; докторантски дебюти - постерна сесия;
представяне на съвременни техники за контрол на химически технологични
параметри; поканен доклад върху моделиране на фазови преходи;
среща и дискусия с координаторите на дейности. Гости на семинара:
доц. д-р инж. Борис Стефанов - директор на НИС при ХТМУ, Кирил
Дживджанов - физик, инж. Велко Карамихов - Metrohm България ЕООД.
____________________________________________


18.01.2013г.

Предстои издаване на електронно научно списание по проекта

Електронното научно списание "Математично моделиране и компютърна симулация" е виртуална трибуна за изява на докторанти, постдокторанти и млади научни работници като автори на научни публикации. Създаването на настоящото списание е насочено основно към дейността на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0014.
Очаквайте първи брой на електронното списание в края на месец януари 2013 г.
____________________________________________


01.01.2013г.

Честита Новата 2013 Година!!!

Годината, която се задава с шепи радост да раздава,
да бъде мирна плодовита и за вас да е честита!

Успех на всички през новата година!
____________________________________________


08.12.2012г.

Честит 8-ми Декември на всички бивши, настоящи и бъдещи студенти!!!

Пожелания за весело изкарване на празника и много успехи!
____________________________________________


05.12.2012г.

Покана за семинар „Математично и симулационно моделиране в подкрепа
на младите учени от ХТМУ“

Семинарът ще се проведе на 14.12.2012г. от 13:00ч. в ХТМУ - София.
Програмата на семинара включва: - представяне на проекта; - представяне
на целевата група, както и на преподаватели и дисциплини от учебната
програма на центъра; - постерна сесия и научни доклади на докторанти; - кръгла маса "Ръка за ръка".
____________________________________________


30.11.2012г.

Покана за научен семинар

Семинарът ще се проведе на 03.12.2012г. от 11:00ч. в ХТМУ - София.
Ще бъде изнесена лекция на тема "Basic Concept оf а Spectral Finite Difference Scheme" от Prof. Yoshihiro Mochimaru, Tokyo Iinstitute of Technology, Japan
____________________________________________


27.11.2012г.

Пресконференция за стартиране дейностите на проекта
____________________________________________


01.11.2012г.

Поздрави на всички студенти, преподаватели и служители на ХТМУ
по случай Деня на народните будители - 1 ноември !!!
____________________________________________


10.10.2012г.

Набиране на участници за попълване на целевата група по проекта

Стартира процедура по набиране на участници в на целевата група
по проект  BG051PO001-3.3.06-0014.
Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в срок до 25.10.2012 г.
____________________________________________


04.10.2012г.

Стартира проект BG051PO001-3.3.06-0014
ЦЕНТЪР ЗА МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
____________________________________________