Обучение в областта на математичното моделиране и компютърната симулация


       График за обучение през първи семестър (декември 2012 - март 2013)

       Дисциплини и експерти обучение:

       - Приложна математика - доц. д-р Димитър Колев

       - MAPLE - доц. д-р Светослав Ненов

       - 3D моделиране - гл. ас. д-р инж. Илиян Лесев

       - ANSYS ( Mechanical APDL, WORKBENCH и CFX) -
                       доц д-р инж. Нина Пенкова, доц. д-р инж. Веселин Илиев

       - Mоделиране, управление и оптимизация на технологични процеси и системи -
                       доц. д-р инж. Коста Бошнаков

       - Верификация и валидация на моделни изследвания - доц. д-р инж. Емил Михайлов


       Учебни програми

       Учебни материали
Очаквайте скоро подробна информация.