График

Уважаеми студенти,

От 27 ноември 2017 г. започва подаване на заявления за отпускане на стипендии по тази оперативна програма.

График ХТМУ

Заповед на Министъра на образованието и науката
Обява
График за зимен семестър на 2017/2018 г.
Презентация на проекта

Екип на проекта