Архив

2015/2016 - Летен семестър

График за летен семестър на 2015/2016 г.
Презентация на проекта

Класиране за европейски стипендии за 2015/2016 - Летен семестър

- за успех
- за специални постижения

2016/2017 - Зимен семестър

График за зимен семестър на 2016/2017 г.
Презентация на проекта

Класиране за европейски стипендии за 2016/2017 - Зимен семестър

- за успех
- за специални постижения

2016/2017 - Летен семестър

График за летен семестър на 2016/2017 г.
Презентация на проекта

Класиране за европейски стипендии за 2016/2017 - Летен семестър

- за успех
- за специални постижения