Съпротивление на материалите

 

Съпротивление на материалите е наука за якостта, коравината и устойчивостта на отделните елементи на конструкциите - машини, съоръжения, сгради и др.

 

 

 

Науката СМ има теотерично-експериментален характер. Тя е тясно свързана с физиката на твърдото тяло, която разкрива природата на деформациите и разрушаването на твърдото тяло; с материалознанието, което изследва техническите свойства на материалите и чрез експериментално механично изпитване, се определят физико-механичните им характеристики.

 

 

 

Напрегнато-деформираното състояние и надеждността на конструктивните елементи, чиято форма трябва да удовлетворява предварително поставени проектни изисквания, съставят предмета на СМ, а като основа на тази дисциплина могат да се разглеждат принципите на Теоретичната механика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Теория по теми

 

  Задачи по теми

 

  Тестове

 

  Литература

 

  Речници

 

  Връзки

 

  Други материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

                             


Copyright © 2006 www.vlam.bg