15/02 – Открита лекция на чл. кор. проф. Евелина Славчева – директор на ИЕЕС „Евгени Будевски“ и проф. Антоанета Стоянова по повод 60-години специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 години ХТМУ

Събития

15/02 – Открита лекция на чл. кор. проф. Евелина Славчева – директор на ИЕЕС „Евгени Будевски“ и проф. Антоанета Стоянова по повод 60-години специалност „Електрохимия и защита от корозия“ и 70 години ХТМУ