Поздравителни адреси

Постановление за връчване на почетния знак на Президента на Република България 

Поздравителен адрес от името на министъра на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Поздравителен адрес от името на кмета на гр. София Йорданка Фандъкова.

Поздравителен адрес от името на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Поздравителен адрес от името на ректора на Техническия университет - София проф. дн инж. Иван Кралов.

Поздравителен адрес от името на ректора на Университет за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров.

Поздравителен адрес от името на ректора на Висше училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова.

Поздравителен адрес от името на ректора на Лесотехнически университет - София чл-кор. проф. дн Иван Илиев.

Още поздравителние адреси от 70-годишнината на ХТМУ (ТУК)