29/03 – Тържествен академичен съвет с Президента на Република България Румен Радев – 20 години Българско водородно общество и 70 години ХТМУ

Събития

29/03 – Тържествен академичен съвет  с Президента на Република България Румен Радев – 20 години Българско водородно общество и 70 години ХТМУ