Home

Направление Металургия на желязото и металолеене

 1. доц. д-р инж. Румен Петков

 2. доц. д-р инж. Максим Маринов

 3. гл.ас. д-р инж. Даниела Григорова

 4. гл.ас. д-р инж. Петър Петров

инж. Мария Кръстева

инж.Елена Мизгова

Направление Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии

 1. доц. д-р инж. Бисерка Лучева

 2. доц. д-р инж. Петър Илиев

 3. гл.ас. д-р инж. Надежда Казакова

 4. гл.ас. д-р инж. Лилия Алжихмани

 5. гл.ас. д-р инж. Тихомир Петров

 

 

Направление Електротехника и електроника

 1. доц. д-р инж. Антон Андонов

 2. гл.ас. д-р инж. Валери Тодоров

 3. гл.ас. д-р инж. Христо Анчев

инж. Любомир Антонов

инж. Йовко Раканов

инж. Тодор Станчев