Ръководители на катедра „Обща и неорганична химия”

Submitted by stanislav on Thu, 03/05/2015 - 13:03

 

Проф. д-р Никола Христов Коларов (1946-1977)

Доц. д-р инж. Йовка Фердинандова Чолакова (1977-1978) – временно изпълняващ длъжността ръководител на катедрата

Проф. дхн инж. Лимон Христов Генов (1978-1989)

Доц. д-р инж. Георги Касабов (1989-1994)

Проф. д-р Мария Петкова Манева (1994-1996) – временно изпълняващ длъжността ръководител на катедрата

Доц. д-р инж. Георги Петков Георгиев (1996-2000)

Проф. дхн инж. Иван Любомиров Дуков - (2000-2004)

Проф. д-р инж. Митко Петров Георгиев - (2004-2008)

Доц. д-р инж. Венета Димитрова Първанова – (от 2008)