Контакти

Submitted by stanislav on Thu, 03/05/2015 - 13:11

 

Преподавател

Служебен телефон

e-mail

доц. д-р инж. Венета Първанова

 

ръководител катедра

8163 412

vparvanova@hotmail.com

проф. д-р инж. Митко Георгиев

8163 406

mit.georgiev@mail.bg

доц. д-р инж. Деянка Николова

8163 407

ddnikolova@yahoo.com

доц. д-р инж. Валери Йорданов

8163 413

val_bgm@abv.bg

гл.ас. д-р инж. Мария Атанасова

8163 415

ma@uctm.edu

гл.ас. д-р инж. Вероника Караджова

8163 410

vkaradjova@uctm.edu

 

Хоноруван преподавател

 

доц. д-р инж. Александър Захариев

ХПС с немски език

8163 408

alexs_zahariev@yahoo.com

д-р инж. Нина Тодорова

8163 409

ntodor@mail.bg

 

Помощен персонал

 

д-р инж. Нина Тодорова

химик

8163 409

ntodor@mail.bg

Надка Мирчева

лаборант

8163 411

 

Албена Петрунова

лаборант

8163 411