доц. д-р инж. Венета Първанова - ръководител катедра