Проф. д-р инж. Митко Георгиев

Submitted by stanislav on Tue, 05/26/2015 - 07:08

Проф. д-р инж. Митко Георгиев

 


Уважаеми студенти,

През настоящата седмица се запознайте с материала за IV А група(C, Si, Ge, Sn, Pb) от същите електрони ресурси, с които разполага библиотеката на XTMУ - София.

Бъдете здрави. След падането на карантината взаимно ще организираме допълнителни часове и семинари.

 

Митко Георгиев

23.03.2020


Уважаеми студенти,

По програма следващата седмица се предвижда лекция на тема: „ III А група ( B, Al, Ga, In,

Tl)“.

 

 

Можете да намерите посочения материал в учебника „Неорганична химия“ – II част с

автори проф. Л. Генов и доц. М. Манева; в електронните ресурси на ХТМУ:

Username: stu2016-2017 Password: st_16_17_uctm

За контакт с мен: mit.georgiev@mail.bg

След нормализиране на учебния процес ще организирам извънредни часове за лекции,

консултации и срещи в удобно за вас време.

 

Бъдете здрави,

13.03.2020. проф. д-р инж. Митко Георгиев


Дисциплини:

Ръководство на докторанти:

Научни и приложни проекти:

Научни публикации:

Участия в конференции:

Цитати:

Учебни помагала:

Области на научни интереси: