Преподаватели

 

Преподаватели на основен трудов договор в катедра Физическо възпитание и спорт

  Преподавател Преподавани дисциплини Контакти
 

доц. д-р Венцислав Иванов Гаврилов – ръководител катедра

   
 

ст. пр. Красимир Борисов Вълканов

   
 

ст. пр. Георги Ангелов Керезов

   
 

ст. пр. Евгени Цветков Цветков

   
 

ст. пр. Розалия Петрова Чалъкова