Резюмета

Submitted by stanislav on Sat, 06/05/2021 - 18:06

Резюмета

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕЗЮМЕТАТА

Резюметата трябва да бъдат оформени съгласно изискванията в приложената апликационна форма, която може да бъде изтеглена ТУК и да бъдат изпратени до 09.011.2021г. на e-mail: fmm@uctm.edu при спазване на изискванията за формиране на името на файла.

Резюмета, по-дълги от една страница и чиито имена на заявките не са оформени съгласно описаните по-долу изисквания няма да бъдат разглеждани.

Имена на файла, съдържащ заявката и резюмето и на презнтацията

Имената на файловете трябва да включва следните компоненти:

  • факултет;

  • Фамилно име и инициали на първото и второ име на водещия автор.

 

Пример: 1FMM_Ivanov_G_G файл със заявка в секция 1, изработен е във ФММ от Георги Георгиев Ivanov.

Факултетите и департаментите се изписват съкратено на латиница по следния начин:

 Факултет

АБРЕВИАТУРА

ФХТ

FHT

ФХСИ

FHSI

ФММ

FMM