Home

Submitted by stanislav on Fri, 03/03/2023 - 21:49

Уважаеми колеги, приятели, партньори, дами и
господа,
Катедра „Икономика и стопанско управление“
навършва знаменателен Юбилей 60 години от създаването
ѝ в рамките на „Химикотехнологичния и металургичен
университет“ и неговите 70 години успешно представяне в
света на науката и образованието.
В тази връзка имаме честта да ви поканим да участвате
в организираната по този повод виртуална конференция
„УПРАВЛЕНИЕ
 В
 НЕПРЕДСКАЗУЕМА
 БИЗНЕС
СРЕДА“.
Целта ни е да се приближим към новия век на
информационните технологии и да осъществим кратка, но
ползотворна дигитална връзка между нас. Резюметата на
вашите научни доклади ще бъдат представени от модератор
в on-line среда. Така ще имате възможност да
демонстрирате своите научни интереси, изследвания,
търсения и резултати в следните тематични направления:

 Икономика

 Управление
Пожелаваме ви активно и ползотворно участие в
конференцията.