Организационен комитет

Submitted by stanislav on Wed, 04/12/2017 - 08:35

проф. д-р инж. Сеня Терзиева - Ректор на ХТМУ

проф. дхн инж. Мартин Божинов

гл.ас. д-р инж. Димитър Борисов

гл.ас. д-р Станислав Славов

ас. д-р инж. Надежда Казакова

инж. Марин Антонов

инж. Анна Илиева

 

 

Представители на Студентски съвет

Нора Ангелова

Радослав Иванов

Атанас Славов

Ева Миткова

Боян Янков

 

Комисия по оценка на постерите

проф. д-р инж.Мартин Божинов- председател

доц. д-р инж. Александра Грънчарова, ФХСИ

доц. д-р инж. Данчо Даналев, ФХСИ

доц. д-р инж. Веселин Илиев, ФММ

доц. д-р инж. Ирена Михайлова, ФММ

доц. д-р инж. Димка Иванова, ФХТ

доц. д-р инж. Николай Калоянов, ФХТ

доц. д-р инж. Николай Георгиев, ФХТ

доц. д-р инж. Николай Карев, ФХСИ

доц. д-р инж. Петър Илиев, ФММ