Научна дейност

 

Проект с дог. КП-06-Н37/14 „Нови възможности за оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в производството на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне.“

http://www.nanoessential.eu/