Резюмета

Submitted by stanislav on Sat, 10/07/2023 - 09:57

Резюмета и презентации

 

  • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕЗЮМЕТАТА

Резюметата трябва да бъдат оформени съгласно изискванията в приложената апликационна форма, която може да бъде изтеглена ТУК и да бъдат изпратени заедно с презентациите до 29.10.2023г. на e-mail: fmm@uctm.edu при спазване на изискванията за формиране на името на файла.

Резюмета, по-дълги от една страница и чиито имена на заявките не са оформени съгласно описаните по-долу изисквания няма да бъдат разглеждани.


 

  • ПРЕЗЕНТАЦИИ

Участието на е-постерната сесия включва:

  • електронен постер (презентация от 3 - 5 слайда);

  • време за докладване – mах 5 минути.


 

  • ИМЕНА НА ФАЙЛОВЕТЕ НА АПЛИКАЦИОННАТА ФОРМА И ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

Имената на файловете трябва да включва следните компоненти:

  • факултет;

  • Фамилно име и инициали на първото и второ име на презентиращия автор.

 

Пример: FMM_Ivanov_G_G - файл със заявка и презентация, изработен е във ФММ от Георги Георгиев Иванов.

Факултетите и департаментите се изписват съкратено на латиница по следния начин:

ФАКУЛТЕТ

АБРЕВИАТУРА

ФХТ

FHT

ФХСИ

FHSI

ФММ

FMM


Сборник с резюмета