Програма

Submitted by stanislav on Sat, 10/07/2023 - 09:56

Програма на X-тата ePoster научна сесия 02.11.2023:

  • 11:00 Откриване на научната сесия

  • 11:20 Презентации

  • 12:30 Дискусии и коктейл за участниците и гостите

Място на провеждане - ХТМУ, Библиотечно-информационен център