Организационен комитет

Submitted by stanislav on Sat, 06/05/2021 - 16:56

проф. д-р инж. Сеня Терзиева - Ректор на ХТМУ

проф. дхн инж. Мартин Божинов

гл.ас. д-р инж. Димитър Борисов

гл.ас. д-р Станислав Славов

ас. д-р инж. Надежда Казакова

инж. Марин Антонов

инж. Анна Илиева

 

Представители на Студентски съвет

Нора Ангелова

Радослав Иванов

Кюдратло Сахибудин

Оля Сурлева

Чийдем Хюсеин

 

Комисия по оценка на постерите

проф. дхн инж. Мартин Божинов- председател

доц. д-р инж. Александра Грънчарова, ФХСИ

проф. д-р инж. Данчо Даналев, ФХСИ

доц. д-р инж. Веселин Илиев, ФММ

доц. д-р инж. Ирена Михайлова, ФММ

доц. д-р инж. Димка Иванова, ФХТ

доц. д-р инж. Ангелина Попова, ФХТ

доц. д-р инж. Поля Миладинова, ФХТ

доц. д-р инж. Николай Карев, ФХСИ

доц. д-р инж. Петър Илиев, ФММ