Резюмета

Submitted by stanislav on Sat, 06/05/2021 - 17:03

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕЗЮМЕТАТА

Резюметата трябва да бъдат оформени съгласно изискванията в приложената апликационна форма, която може да бъде изтеглена ТУК и да бъдат изпратени до 18.06.2021г. на e-mail: poster_ses@uctm.edu при спазване на изискванията за формиране на името на файла.

Резюмета, по-дълги от една страница и чиито имена на заявките не са оформени съгласно описаните по-долу изисквания няма да бъдат разглеждани.

 

Такса за участници от други научни институции - 20 лв.

 

Име на файла, съдържащ заявката и резюмето

 

Името на файла трябва да включва следните компоненти:

  • тематично направление;

  • факултет;

  • Фамилно име и инициали на първото и второ име на водещия автор.

 

Пример: 1FMM_Ivanov_G_G файл със заявка в секция 1, изработен е във ФММ от Георги Георгиев Ivanov.

Факултетите и департаментите се изписват съкратено на латиница по следния начин:

 

Факултет

АБРЕВИАТУРА

ФХТ

FHT

ФХСИ

FHSI

ФММ

FMM

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Секция 1 ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Секция 2 ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И ЕЛЕКТРОХИМИЯ 

Секция 3 БИОТЕХНОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ 

Секция 4 МЕТАЛУРГИЯ 

Секция 5 МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 

Секция 6 АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Секция 7 ХИМИЧНИ НАУКИ 

Секция 8 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

Секция 9 ИКОНОМИКА И ОБУЧЕНИЕ 

Секция 10 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА