Виртуална лаборатория по приложна механика - ВЛПМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате интереси в областта на Приложната механика, то Вие сте попаднали на едно подходящо място www.vlam.bg.

Това е Интернет-портал по Приложна механика с тематични области: Теоретична механика - Съпротивление на материалите - Машинознание и машинни елементи - Инженерна графика - Механика на материалите.

С този Online/Offline справочник ние бихме искали да подпомогнем най-вече студентите от ХТМУ в овладяването на учебния материал при подготовката им за съответните изпити, осигурявайки им база данни с информация за теорията, задачите и тестовете по основните теми, както и справочна литература по тях (основни формули за конструктивни изчисления, документация, нормативи), което би било полезно и на инженерно-техническите кадри в практиката. Предоставена е информация за препоръчваната основна литература в учебния процес, кратък речник на основните понятия по различните дисциплини и илюстровани тематични многоезикови речници, като и полезни връзки към други сайтове.

Проектът ВЛПМ се разработва при следните

 

Основни положения

Идея

Цел

Мотивация

За Вашата успешна и ползотворна работа в този Интернет-портал е желателно да проучите следната 

 

Допълнителна информация

Теория

Задачи и примерни решения

Тестове

Речници

Връзки

 

 

PDF - Download

Проблеми с изображението

Анкета за потребители

 

 

Партньори

 

 

юридическа отговорност (Disclaimer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Copyright © 2006 www.vlam.bg