Контакти

Submitted by stanislav on Thu, 07/02/2015 - 10:46
Преподавател

Кабинет

СГРАДА Б

Служебен

телефин

e-mail

Приемно време

и час

доц. д-р Латинка Костадинова

ръководител катедра

318

397

lsk@uctm.edu

понеделник 13-14.30

сряда 11.30-13

доц. д-р Андриана Сурлева

327

401

asurleva@my.uctm.edu

вторник 10-12

петък 13-15

Гл. ас. д-р Латинка Владимирова

327

401

lkv@uctm.edu

 

Гл. ас. Лилия Николова

343

399

lillynikol@yahoo.com

вторник

сряда 12-14

петък

Гл. ас. Анна Маринова

326

398

 

вторник

сряда 12-14

петък

Гл. ас. д-р Стела Георгиева - Кискинова

327

401

st.georgieva@uctm.edu

 

доц. д-р Цветанка Неделчева

328

400

nedel@uctm.edu

 

доц. д-р Тинка Колушева

326

398

   

Помощен персонал

Любка Йотова-лаборант

314

395

   

Стефан Кожухаров-химик

328

400

   

Светланка Атанасова - лаборант

314

395