» СТУДЕНТИ » УЧЕБНИ ПРОГРАМИ


  • Бакалаври
  • Магистри
  • Докторанти
  • Кредити

» ОБНОВИ СТУДЕНТИ » ИЗПИТНИ ДАТИ , РЕЗУЛТАТИ , КУРСОВИ ЗАДАЧИ


Резултати от изпит по математика (числени методи), 29.2.2020
(всички специалности)- проф.С.Ненов


Резултати от изпит по математика (числени методи), 29.1.2020
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 29.1.2020
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 23.1.2020
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 14.12.2019
(всички специалности)- проф.А.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 30.11.2019
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 26.10.2019
(всички специалности)- доц.С.Петкова

Резултати от изпит по математика, 28.9.2019
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 2.9.2019
(всички специалности)- проф.А.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 29.6.2019
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 29.6.2019
(всички специалности)- проф.A.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 15.6.2019
(всички специалности)- проф.A.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 18.5.2019
(всички специалности)- проф.A.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 20.4.2019
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 23.3.2019
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика- 23.2.2019
(всички специалности)- доц.С.Петкова

Резултати от изпит по математика-Числени методи, 30.1.2019
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 29.9.2018
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 24.1.2019
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 16.1.2019
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 15.12.2018
(всички специалности)- проф.A.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 24.11.2018
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 27.10.2018
(задочно обучение)- доц.С.Петкова

Резултати от изпит по математика, 8.09.2018
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 29.06.2018
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 29.06.2018
(всички специалности)- проф.А.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 23.06.2018
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 23.06.2018
(всички специалности)- проф.А.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 19.05.2018
(всички специалности)- проф.А.Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 21.04.2018
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 24.2.2018
(всички специалности)- проф.С.Ненов

Резултати от поправителна сесия по математика, 1.02.2018
(всички специалности)- доц.Й.Ангелова

Резултати от изпит по математика, 10.1.2018
(всички специалности)- доц.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 9.1.2017
(всички специалности)- доц.С.Ненов

Резултати от изпит по математика, 16.12.2017
(всички специалности)

Резултати от изпит по математика, 28.10.2017
(всички специалности), доц.Йорданка Ангелова.

Резултати от изпит по математика, 27.06.2017
(всички специалности), проф.Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 24.06.2017
(всички специалности), проф.Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 3.06.2017
(всички специалности), проф.Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 20.05.2017
(всички специалности), проф.А.Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 22.04.2017
(всички специалности), проф.А.Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 25.02.2017
(всички специалности), доц.Светослав Ненов.

Резултати от изпит по дисциплината числени методи, 25.02.2017
(всички специалности), доц.Йорданка Ангелова.

Резултати от изпит по дисциплината числени методи, 04.02.2017
(всички специалности), доц.Йорданка Ангелова.

Резултати от изпит по математика, 04.02.2017
(всички специалности), доц.Светослав Ненов.

Оценки на курсови задачи по дисиплината ТМО и МИ
проф. Ангел Дишлиев

Резултати от изпит по математика, 09.01.2017
(всички специалности), доц.Светослав Ненов.

Резултати от изпит по математика, 26.11.2016
(всички специалности), доц.Светослав Ненов.

Резултати от изпит по математика, 19.09.2016
(всички специалности), проф.А.Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 9.09.2016
(всички специалности), доц.д-р Св.Ненов.

Резултати от изпит по математика, 22.06.2016
(всички специалности), доц.д-р Св.Ненов.

Резултати от изпит по математика, 22.06.2016
(всички специалности), проф.д-р Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 11.06.2016
(всички специалности), проф.д-р Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 4.06.2016
(всички специалности), доц.д-р Светослав Ненов.

Резултати от изпит по математика, 4.06.2016
(всички специалности), проф.д-р Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 13.05.2016
(всички специалности), проф.д-р Ангел Дишлиев.

Резултати от изпит по математика, 23.04.2016
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 19.03.2016
(всички специалности)

Резултати от изпит по математика, 13.02.2016
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 5.01.2016
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 24.10.2015
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Контролно упражнение по математика-1 , 12.10.2015
доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 9.09.2015
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 23.06.2015
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 27.05.2015
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Текущ контрол, летен семестър 2014/2015
групи: 22,23,25,26 гл.ас. д-р K.Минчев.

Резултати от изпит по математика, 28.01.2015
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 15.01.2015
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

Резултати от изпит по математика, 22.11.2014
(всички специалности), доц. д-р Св. Ненов.

МАТЕМАТИКА 1:
КУРСОВА ЗАДАЧА №1


МАТЕМАТИКА 1:
КУРСОВА ЗАДАЧА №2


МАТЕМАТИКА 1:
КУРСОВА ЗАДАЧА №3

МАТЕМАТИКА 2:
КУРСОВА ЗАДАЧА №1


МАТЕМАТИКА 2:
КУРСОВА ЗАДАЧА №2


МАТЕМАТИКА 2:
КУРСОВА ЗАДАЧА №3


ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ:
КУРСОВА ЗАДАЧА №1


ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ:
КУРСОВА ЗАДАЧА №2