Контакти

доц. д-р инж. Атанас Атанасов - ръководител катедра

тел.: (+359 2) 81-63-484, сграда В, кабинет 150

email: naso@uctm.edu

доц. д-р инж. Димитър Пилев

тел.: (+359 2) 81-63-480, сграда В, кабинет 159

email: d_pilev@yahoo.com

гл.ас. д-р Венцислав Стоянов

тел.: (+359 2) 81-63-481, сграда В, кабинет 167

email: nikolov_vnz@abv.bg

гл.ас. д-р инж. Иван Господинов

тел.: (+359 2) 81-63-481, сграда В, кабинет 167

email: idg2@cornell.edu

гл.ас. д-р Стефан Панов

тел.: (+359 2) 81-63-481, сграда В, кабинет 167

email: smpanov@yahoo.com

ас. д-р инж. Фани Томова

тел.: (+359 2) 81-63-484, сграда В, кабинет 150

email: tomova@uctm.edu

гл.ас. д-р инж. Димитър Борисов

тел.: (+359 2) 81-63-483, сграда А, кабинет 129б

email: shtain@uctm.edu

гл.ас. д-р Петър Халачев

тел.: (+359 2) 81-63-485, сграда В, кабинет 183а

email: x3m@mail.orbitel.bg

ас. инж. Стефан Филипов

тел.: (+359 2) 81-63-481, сграда В, кабинет 167

email:

инж. Живко Ковачев

тел.: (+359 2) 81-63-483, сграда А, кабинет 129б

email: j_kovachev@uctm.edu

Румяна Тодорова - организатор учебна дейност

тел.: (+359 2) 81-63-485, сграда В, кабинет 168б

email: rtodorovabg@abv.bg