Преподаватели

Доц. д-р инж.Атанас Атанасов – ръководител катедра

Завършва Технически Университет – гр. София, 1985 година, специалност: Автоматика

Научна степен: доктор, ХТМУ – гр. София, 2009 г., Тема на дисертацията: Паралелни системи за управление.

Научна степен: доцент, ХТМУ – гр. София, 2012 г., Тема на дисертацията: Паралелно управление на процеси в реално време

От 2012 година е ръководител на катедра ПИИС.

Лекции: Информатика I и II част, Микропроцесорни системи, Софтуерно инженерство за чуждстранни студенти.

Автор на 3 учебника и ръководства, 50 научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски, немски и руски език.

Интереси: Embedded Systems, Real-Time Control and RTOS, Parallel Control Systems, Case-Based Reasoning, SW Engineering

доц. д-р инж. Анета Георгиева

Завършва Технически Университет , гр. София, 1970 г., специалност: Автоматика и телемеханика.

Научна степен: доктор, ХТМУ, гр. София, 1978 г., Тема на дисертацията: Паралелни системи за управление.

Научен сътрудник III-та, II-ра и I-ва степен в катедра “Автоматизация на производството“ и катедра “Програмиране и използване на изчислителни системи” при ХТМУ.

Научна степен: доцент, ХТМУ, гр. София, 1990 г.

Лекции: Информатика I и II част,

Автор на ... научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски, френски и руски език.

Интереси:

гл. ас. д-р инж.Венцислав Николов

Завършва Технически Университет, гр. София, 1979 г., специалност: Електроника.

Научна степен: доктор, Академия на науките на Русия, 1988 г., Тема на дисертацията: Развойна система за изграждане на експертни системи.

Лекции: Информатика I и II част,

Автор на ... научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски и немски език.

Интереси:

гл. ас. д-р инж. Иван Господинов

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 1996 г., специалност: Инженерна химия, магистърска степен.

Научна степен: доктор, Университет Корнел, САЩ, 2005 г., катедра Химично и Биомолекулярно Инженерство.

Лекции: Информатика I и II част, Експертни системи, Информационни Технологии.

Автор на ... научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски език.

Интереси:

гл. ас. д-р Димитър Пилев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2007 г., специалност: Информационни технологии.

Научна степен: доктор, Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2011 г.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор на 14 научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Владее английски и руски език.

Първа награда от Осма национална научно-практическа конференция на младите учени в България, май, 2010 г.

Първа награда от VIІ-ма Научна постерна сесия за студенти, докторанти и млади учени, ХТМУ-София, май 2010 г.

Интереси:

гл. ас. д-р Петър Халачев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2006 г., специалност: Информационни технологии, магистърска степен.

Научна степен: доктор, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, 2012 г.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор на .. научни статии.

Владее английски и руски език.

Интереси:

гл. ас. инж. Стефан Панов

Завършва Технически Университет, гр. София, 1986 г., специалност: Изчислителна техника.

Упражнения: Информатика I и II част, Информатика I и II част на английски език.

Автор на 1 ръководство, автор и съавтор в повече от 19 научни публикации, от които 6 на английски и една на немски език.

Владее английски, немски и руски език.

Интереси: OCR, Binarization, Pattern Recognition, Text processing, Interval graphs

гл. ас. инж. Фани Томова

Завършва Технически Университет, гр. София, 1999 г., специалност: Системи и управление.

Упражнения: Информатика I и II част, Микропроцесорни системи, Интернет информационни системи и бази данни

Автор и съавтор на 18 научни статии, от които 8 на английски език.

Владее английски и руски език.

Интереси:

ас. Емилиан Янев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 2009 г., специалност: Автоматика и информационни технологии, магистърска степен.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор и съавтор на 5 научни публикации, от които 1 на английски език.

Владее английски език.

Интереси: Програмиране на C/C++, C#, PHP; база данни, XML технологии.

гл. ас. инж. Борислав Славов

Завършва Технически Университет, гр. Габрово, 1996 г., специалност: Системи и управление.

Упражнения: Информатика I и II част, Бази данни.

Автор на .. научни статии публикувани в наши и чуждестранни списания.

Автор на компютърна тестова система UniTeSys. Тестовата система е инсталирана на повече от 35 учебни заведения в България.

Владее английски и руски език.

Интереси:

гл. ас. инж. Веселин Минчев

Завършва Технически Университет, гр. София, 1975 г., специалност: ПЖПС

Упражнения: Информатика 1 и 2 част, МП техника и ППП.

Автор и съавтор на 1 учебно помагало, 21 научни статии.

Владее английски и руски език.

Интереси:

ас. Димитър Борисов

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 1999 г., специалност: Информационни и управляващи технологии и автоматизация на производството.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор и съавтор на 5 научни публикации, от които 1 на английски език.

Владее английски и френски език.

Интереси:

ас. инж. Живко Ковачев

Завършва Химико-технологичен и Металургичен Университет, гр. София, 1982 г., специалност: Технология на силикатите и свързващите вещества.

Упражнения: Информатика I и II част.

Автор на .. научни статии.

Владее английски и руски език.

Интереси: