Контакти

1756 София, България
Бул. Св. Климент Охридски 8

Химикотехнологичен и металургичен университет, сграда А, каб. 427

тел: (+359 2) 8163 146
e-mail: student_council@uctm.edu

Приемно време:

Светослав Цоков / Председател на Студентски съвет при ХТМУ/

Понеделник: 11:00 - 12:00 ч.
Сряда: 10:00 - 11:00 ч.

Симона Симеонова / Секретар на Студентски съвет при ХТМУ/

Вторник: 13:00 - 14:00 ч.
Четвъртък: 13:00 - 14:00 ч.