Home

Submitted by stanislav on Wed, 04/12/2017 - 08:09

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

XIV

НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ

ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

ПОСВЕТЕНА НА

70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА “ФИЗИКОХИМИЯ”

80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ДХН ЯНКО ДИМИТРИЕВ

130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 

София, 19 май, 2017