Организационен комитет

Submitted by stanislav on Wed, 04/12/2017 - 08:35

проф. д-р инж. Митко Георгиев- Ректор на ХТМУ

проф. д-р инж. Емил Михайлов

гл. ас. д-р инж. Надежда Казакова

гл.ас. д-р инж. Димитър Борисов

гл.ас. д-р Станислав Славов

инж. Анна Илиева

инж. Иванка Петрова

 

 

Представители на Студентски съвет

Моника Иванова

Венцислав Баков

Ева Миткова

Христо Манев

Георги Георгиев

 

 

Комисия по оценка на постерите

проф. д-р инж. Емил Михайлов- председател

  1. проф. дтн инж. Йордан Христов

  2. проф. д-р инж. Александра Грънчарова, ФХСИ

  3. доц. д-р инж. Райна Бряскова, ФХТ

  4. доц. д-р инж. Людмил Фачиков, ФХТ

  5. доц. д-р инж. Данчо Даналев, ФХСИ

  6. доц. д-р инж. Светла Янкова, ФММ

  7. доц. д-р инж. Ирена Михайлова, ФММ

  8. доц. д-р инж. Ангелина Попова, ФХТ

  9. доц. д-р инж. Веселин Илиев, ФММ

  10. доц. д-р инж. Николай Карев, ФХСИ