Програма

Submitted by stanislav on Wed, 04/12/2017 - 08:40

 

УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

На регистрация подлежат само представящите автори

Форматът на постерите трябва е 70х100 см (ш/в).

 

Регистрацията ще бъде проведена на 22.05.2019 г.

Поставянето на постерите ще бъде на 22.05.2019 г.

 Такса за участници от други научни институции - 30 лв.

Таксата за участници от други научни институции се заплаща на касата на ХТМУ преди регистрацията.

ПРОГРАМА НА ПОСТЕРНАТА СЕСИЯ

 

срядA

22.05.2019

ЧЕТВЪРТЪК

23.05.2019

 

8.00 – 900

 

 

8.00 – 900

9.00 – 9.30

ОТКРИВАНЕ НА

ПОСТЕРНАТА СЕСИЯ

9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

ДИСКУСИИ

 

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

12.00 – 13

РЕГИСТРАЦИЯ

 

ЗАКАЧАНЕ

НА

ПОСТЕРИТЕ

12.00 – 13

1300 – 13.30

1300 – 13.30

13.30 – 14.00

13.30 – 14.00

14.00 – 1500

14.00 – 1500

15.00 – 16.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

КОКТЕЙЛ

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

 

17.00 – 18.00

 

 

Разположение на секциите