11/05 – 14/05 – Участие на ХТМУ в Софийски фестивал на науката с щанд – „70 години ХТМУ“

Събития

11/05 – 14/05 – Участие на ХТМУ в Софийски фестивал на науката с щанд – „70 години ХТМУ“