Home

 

Катедрата се състои от две напавления:

• Направление „Текстил и кожи“;

• Направление „Горива“