Състав на катедрата

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 21:34

 

1. доц. д-р инж. Десислава Станева Грабчева

2. доц. д-р инж. Дарина Иванова Желева

3.  гл ас. Маргарита Маринова Колева

4. гл. ас. д-р Весислава Тотева

5. гл. ас. д-р Даниела Ангелова=Атанасова

6.  инж.Гергана Стоименова Икова – р-л акредитирана лабоартория

7.  инж.Владимир Константинов Ганчев

8.  Анелия Георгиева Малакова

9.  Георги Иванов Ангелов

10.  проф.д-ринж. Иван Чанков Хардалов – акредитирана лаборатория

11. доц.д-р инж. Димитрина Кирилова Иванова – хоноруван преподавател