Международни и национални изследователски проекти

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 21:37

Преподаватели, докторанти и студенти са имали възможност да участват в следните международни, национални и вътрешноуниверситетски проекти:

Международни и национални изследователски проекти

1. COST Action

1.1. 847 (Textile Quality and Biotechnology)

1.2. D32 (Chemistry in High-Energy Microenvironments)

1.3. 868 - Biotechnical Functionalisation of Renewable Polymeric Materials

1.4. TD0802, Dendrimers in Biomedical Applications

2. Erasmus – двустранни договори с 9 университета от Германия, Гърция, Португалия и Испания

3. Българо-Гръцки проект (2005) Design of Fluorescent Materials for Environment Pollutants Chemosensors

4. ДНТС 02/17/НИС/853, 2010 Употреба на ензими като екологична алтернатива в кожарската промишленост

5. ДУНК 01/03/2010 „Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийна ефективност и виртуалното инженерство”

Получените резултати от тези проекти са в основата на успешните защити на докто

а направлението има професионални контакти със сродни катедри на университети в Германия, Португалия, Испания, Белгия, Франция, Гърция, Полша, Чехия, Великобритания, Финландия, Румъния, Турция и Дания.

Връзките на катедрата с бизнеса и промишлеността се поддържат и от активната дейност на акредитираната лаборатория за стандартни изследвания на багрила, спомагателни средства и текстилни материали.

За професионалната подготовка и ориентация на студентите спомага ползотворното сътрудничество със следните партньори на катедрата от индустрията и бизнеса:

гр. София – Алфакомерс АД, Брод Трико ООД, Коутс България, Кавалер Юнион, Колев и Колев, гр. Габрово – Фулмакс 21 ООД, Мак АД, Лъв АД, Рекорд АД, гр. Пещера – Гидо ООД, Ади ООД, гр. Казанлък – Катекс ООД, Севт АД, гр. Добрич – Свобода АД, гр. Пловдив – Флавия ООД, гр. Ловеч – Велур АД, гр. Троян – Милвена, гр. Севлиево – Севко АД, гр. Сливен – Е. Миролио АД