Научни направления

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 21:35

Катедрата се състои от две напавления:

• Направление „Текстил и кожи“;

• Направление „Горива“

 

Водещите научни направления и постижения на катедра „Текстил и кожи” са в областта на: Съвременни методи и средства за облагородяване на текстилните материали, в това число химична и структурна модификация, с цел придаване на нови свойства. Изследване на фотодеструкцията на текстилните материали и багрилата и намаляване пропускливостта на тъканите към вредните УВ лъчи. Разработване на интелигентнти текстилни материали с приложение в медицината и при проследяване на различни процеси в околната среда. Получаване и охарактеризиране на композитни биоматериали на основата на естествена коприна. Ензимни и други чисти технологии за обработки на текстил и кожи. Приложение и контрол на нови спомагателни материали за обработката на кожи. Оползотворяване на странични продуки от кожарското производство. Рециклиране на полиуретанови и полиестерни отпадъци. Пречистване на отпадъчните води при производството на текстил и кожи и изследване на физико-химичната същност на тези процеси. Изследване на процесите на лепене. Приложение на CAD-CAM системи в обувното производство и теории за формоване на изделия от кожи.